SR EN

Обавештења Службе заштите животне средине

Обавештења Службе заштите животне средине


Прилог 1: ОБАВЕШТЕЊЕ  О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ пројекта: Базне станице мобилне телефоније ,,Пријепоље (Енергомонтажа)“ – УЕ120/УЕУ120/УЕО120, Пријепоље

Прилог 2: Решење које треба објавити у склопу Обавештења.

Прилог 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ на локацији ,,Пријепоље 3“,  на катастарској парцели број 359/1 КО Ратајска, општина Пријепоље

Please publish modules in offcanvas position.