SR EN

Обавештења Службе заштите животне средине 2

Обавештења Службе заштите животне средине 2


 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ пројекта: Радио-базна станица KG3519_01 UE_Аљиновићи, на катастарској парцели број 957 К.О. Аљиновићи, општина Пријепоље.

2. ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ пројекта: Радио-базна станице УЕУ141/УЕЛ141, Пријепоље, Ивање УМТС/ЛТЕ у Ивању, општина Пријепоље.

Please publish modules in offcanvas position.