SR EN

Именовани Привремени савети у месним заједницама на територији општине Пријепоље у којима нису спроведени избори 20.11.2022.године

Именовани Привремени савети у месним заједницама на територији општине Пријепоље у којима нису спроведени избори 20.11.2022.године


 Председник Скупштине општине Пријепоље Изудин Шантић, дана 09.12.2022.године донео је Одлуку да се рапусте савети месних заједница на територији општине Пријепоље у којима нису спроведени избори за чланове савета 20.11.2022.године. Овом Одлуком, распуштени су савети у месним заједницама Аљиновићи, Правошево, Милешево, Милошев До, Сељашница, Ивање, Гостун, Звијезд, Тоци, Матаруге и Мијани.

У складу са Одлуком Председника скупштине, Општинско веће општине Пријепоље на седници одржаној 09.12.2022.године, донело је Решења о именовању привремених савета месних заједница ( председник и два члана ) у горе наведеним месним заједницама. Mандат привременим саветима траје до избора нових савета и до тада ће обављати све неопходне послове за функционисање месних заједница у којима су именовани.

Please publish modules in offcanvas position.