SR EN

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције


 

На основу Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале 16.05.2022. године расписан је Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, са седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље, ради запошљавања незапосленихкоји се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Пријепоље. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима. Јавни позив траје до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.05.2022. године.

 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Пријепоље (Општина Пријепоље) (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.06.2022. године.

За реализацију овог програма обезбеђена су средства у износу од 14.500.000,00 динара , од чега је учешће Општине Пријепоље 5.800.000,00 динара а Националне службе за запошљавање 8.700.000,00 динара

 

Please publish modules in offcanvas position.