SR EN

15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 

30.06.2022. године ( четвртак )

XV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д
1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ-НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ, ЗАХВАЛНИЦЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА (материјал у прилогу)
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ-ЗЕМЉИШТА У КО РАТАЈСКА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ „БРЕЗОВАЧА“ (материјал у прилогу);
6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ( материјал у прилогу )
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
8. РАЗМАТРАЊЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ ДОО НОВА ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
10. РАЗМАТРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПРИЈЕПОЉЕ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
11. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПРИЈЕПОЉЕ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША ЦВИЈОВИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021.ГОДИНУ И ПЛАНА РАДА ЗА 2022.ГОДИНУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (материјал у прилогу);
19. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ:
- ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу)
- ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу)
- ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША ЦВИЈОВИЋ“ У ПРИЈЕПОЉУ (материјал у прилогу)
21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Please publish modules in offcanvas position.