SR EN

24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати 03.07.2023.године (Понедељак) у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10:00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

     ДНЕВНИ РЕД:

1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ - НОВЧАНЕ НАГРАДЕ (материјал у прилогу);
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-УРЕЂЕНОГ И ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (материјал у прилогу);
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА (материјал у прилогу);
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕТОДЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (материјал у прилогу);
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ (материјал у прилогу);
6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“, ДОО НОВА ВАРОШ ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (материјал у прилогу);
8. РАЗМАТРАЊЕ АНАЛИЗЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 2022. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (материјал у прилогу);
10. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА (материјал у прилогу);
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И АНАЛИЗЕ РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
12. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
13. РАЗМАТРАЊЕ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПРИЈЕПОЉЕ“ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША ЦВИЈОВИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДОМА КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

 

Материјал за преузимање

Please publish modules in offcanvas position.