SR EN

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA I REKONSTRUKCIJU UKRŠTAJA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 23 I DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 200 (ČVOR 2328) I REKONSTRUKCIJE DEONICE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 200 PRIJEPOLJE-MAN

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA I REKONSTRUKCIJU UKRŠTAJA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 23 I DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 200 (ČVOR 2328) I REKONSTRUKCIJE DEONICE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 200 PRIJEPOLJE-MAN


 Na osnovu člana 60. – 63a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. Glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19, 9/20 i 52/21).), člana 85. - 95. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“ broj 32/19), Odeljenje za urbanizam, građevinsko – komunalne i imovinsko- pravne poslove Opštinske uprave opštine Prijepolje i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam

OGLAŠAVA
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA I REKONSTRUKCIJU
UKRŠTAJA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 23 I DRŽAVNOG PUTA
IIA REDA BROJ 200 (ČVOR 2328) I REKONSTRUKCIJE DEONICE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 200 PRIJEPOLJE-MANASTIR MILEŠEVA-ALJINOVIĆI U NASELJU, OD POČETNOG ČVORA BR.2328
DO TRGA OSLOBOĐENJA (KM 1+084 DRŽAVNOG PUTA)

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za utvrđivanje javnog interesa i rekonstrukciju ukrštaja državnog puta IB reda broj 23 i državnog puta IIA reda broj 200 (čvor 2328) i rekonstrukcije deonice državnog puta IIA reda broj 200 Prijepolje - Manastir Mileševa -Aljinovići u naselju, od početnog čvora br.2328 do Trga Oslobođenja (km 1+084 državnog puta), a koji je urađen od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, decembra 2022.godine, sa odgovornim urbanistima: Borjan Brankov, mast.inž.arh., licenca br. 221 A074 22 i dr Božidar Manić, mast.inž.arh., licenca broj 200 1101 08.

Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, je Via inženjering d.o.o. Novi Sad, Cara Uroša 3, Novi Sad u skladu sa Punomoćjem nadležnog upravljača -JP Putevi Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, III broj 953-26420 od 08.12.2022.dogine.

2. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, građevinsko – komunalne i imovinsko- pravne poslove Opštinske uprave opštine Prijepolje, Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1, putem pisarnice Opštinske uprave.

3. Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zijad Iglica, dipl.ing.arh.

4. Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 06.01.2023.godine godine do 14.01.2023. godine, svakog radnog dana od 11.00h - 14.00h. Mesto održavanja javne prezentacije je Opštinska uprava opštine Prijepolje, Trg bratstva jednistva1, kancelarija broj 26.

5. Javna prezentacija Urbanističkog projekta će se održati u trajanju od sedam dana.

Odeljenje za urbanizam,
građevinarstvo, komunalno-stambene i
imovinsko-pravne poslove
Opštinske uprave opštine Prijepolje

МАТЕРИЈАЛ У ПРИЛОГУ:


ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

УП ДП

Please publish modules in offcanvas position.