SR EN

ОД 15. СЕПТЕМБРА ВЛАСНИЦИ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

ОД 15. СЕПТЕМБРА ВЛАСНИЦИ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ


 Грађани који живе у нелегалним објектима моћи ће у року од 30 дана, почевши од 15. септембра 2023. године у Општинској управи општине Пријепоље да поднесу пријаве за прикључење на комуналну инфраструктурну мрежу (струју, грејање, воду ...).

Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката је прописано да власник може да поднесе захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на само неку од њих, о чему ће се изјаснити у захтеву за привремено прикључење које буде подносио.

Прикључење је могуће само за један објекат, односно један стан истог власника.

Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката је предвиђено да прикључак за струју, воду, канализацију или грејање могу да добију само власници кућа и станова и чланови њихових домаћинстава који су изградњом, односно куповином, трајно решавали своје стамбено питање и који у њима живе.

Oва могућност се не односи на пословне објекте, нити на инвеститоре који су нелегално градили и објекте нису прикључили на комунално инфраструктуру.

Такође, прикључење је привременог карактера и не утиче на утврђивање правног статуса објекта који се прикључује на инфраструктуру.

Додатне информације и појашњења могу се добити у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Пријепоље.

Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката, као и упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру можете наћи на следећим линковима:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/70/1/reg

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

Please publish modules in offcanvas position.