SR EN

ОБАВЕШТАВА заинтересована физичка и правна лица о промени места одржавања јавне седнице Комисије ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕ

ОБАВЕШТАВА заинтересована физичка и правна лица о промени места одржавања јавне седнице Комисије ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

ОБАВЕШТАВА

заинтересована физичка и правна лица

о промени места одржавања јавне седнице Комисије

ЗА ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 3. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова, у згради Дома културе „Јован Томић”, ул. Трг војводе Петра Бојовића бр. 5, Нова Варош, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу Политика у издању за целу територију Србије од 22. априла 2024. године.

Please publish modules in offcanvas position.