SR EN

23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати 29.05.2023.године (Понедељак) у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10:00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

     ДНЕВНИ РЕД:

 • ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ-ИЗГРАЂЕНОГ И УРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ(материјал у прилогу);
 • ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

 

МАТЕРИЈАЛ за преузимање

Please publish modules in offcanvas position.