SR EN

2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати 29.04.2024.године (понедељак) у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10:00 часова.
За ову седницу предлажен је следећи:

Д   Н  Е  В   Н   И      Р  Е   Д

 

 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА, ЗАДАЦИМА И НАЧИНУ РАДА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА КОЈЕ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА И ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ДРЖАЊА И ЧУВАЊА ПАСА И МАЧАКА  КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА СНАДБЕВАЊА ГРАДA ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА (материјал у прилогу);
 • ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТО РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И АНАЛИЗА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2024. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023.ГОДИНУ, БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДОМА КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИША ЦВИЈОВИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

  Материјал за преузимање

Please publish modules in offcanvas position.