SR EN

3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА-ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ АНАЛИЗЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОСТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.-31.03.2024.ГОДИНЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОСТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОСТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.-31.03.2024.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ДРАГАНЕ ГОЛУБОВИЋ БРОЈ 06-33/22-1 ОД 07.05.2024.ГОДИНЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ(материјал у прилогу);
 • ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Please publish modules in offcanvas position.