SR EN

РЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА НАСЕЉА МИОСКА

РЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА НАСЕЉА МИОСКА


 Општина Пријепоље поднела је пријаву за пројекат Изградње секундарне водоводне мреже за насеље Миоска ( друга фаза ) по јавном позиву за Програм подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2022.годину Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина. Изградње секундарне водоводне мреже за насеље Миоска ( друга фаза ) подразумева постављање нових цеви од дуктилног лива ДН100 у дужини од 710 метара. Вредност инвестиције је 9.367.088,31 динара без урачунатог пореза односно 11.240.505,97 динара са ПДВ-ом. Од Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина општина потражује средсва од 8.000.000,00 динара , а учешће општине је 3.240.505,97 динара.

За прву фазу изградње водовода за насеље Миоска општина је предвидела да ради са своојим средствима. Она подразумева да се кроз насеље Стражица настави са цевоводом од дуктилног лива ДН 150 у дужини од око 385 метара и проширење канализационе мреже у дужини од 100,0 метара. Вредност инвестиције је 6.600.00,00 динара, односно 7.920.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Од Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина у прошлој години добили смо средства за Пројекат инвестиционог одржавања постојећег објекта: ППВ “Росуље“, водозахвата са таложницом и цевовода из слива Мрчковачка река у Бродареву чији радови су у току .

Please publish modules in offcanvas position.